HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG LẦN I

NĂM HỌC 2022 - 2023

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng chất lượng đội ngũ, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục mầm non, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên.

Bồi dưỡng giáo viên trong trường mầm non là công việc mang tính chiến lược, là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài để xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng cao về chuyên môn, nghiệp vụ. Mặt khác, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mang tính cấp bách bởi nhà trường phải thực hiện ngay những yêu cầu của năm học, những chỉ đạo của ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục như đổi mới chương trình, phương pháp dạy học… Bồi dưỡng giáo viên được thực hiện với nhiều hình thức phong phú đặc biệt là hình thức bồi dưỡng tại trường sẽ góp phần xây dựng tinh thần cộng tác, làm việc theo tổ, nhóm chuyên môn trong nhà trường. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ khuyến khích giáo viên làm việc chăm chỉ, tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Hiểu rõ về vai trò quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, Ngày 15/08/2022, tổ chuyên môn của trường Mầm non An Hà đã triển khai hội nghị sinh hoạt chuyên môn đầu năm tại văn phòng trường Mầm non An Hà.

Trong buổi sinh hoạt, đồng chí Đặng Thanh Mai – Hiệu phó phụ trách chuyên môn triển khai các nội dung của hội nghị.

Đồng chí Đặng Thanh Mai – Hiệu phó phụ trách chuyên môn triển khai các nội dung của hội nghị.

Nội dung đầu tiên của hội nghị được đồng chí Hà Thị Hoàn – Tổ trưởng chuyên môn tổ 5 tuổi triển khai nội dung bồi dưỡng chuyên môn về các loại tiết trong hoạt động tạo hình, phân biệt loại tiết cung cấp kiến thức mới, tiết rèn kỹ năng, phân biệt loại tiết khám phá khoa học, khám phá xã hội.

Đồng chí Hà Thị Hoàn – Tổ trưởng chuyên môn tổ 5 tuổi triển khai nội dung CM

Đồng chí Hà Thúy Cải – Tổ trưởng chuyên môn tổ 3 – 4 tuổi triển khai các nội dung về kết quả mong đợi của 3 độ tuổi.

Đồng chí Đồng Thị Huy – Tổ phó chuyên môn tổ 5 tuổi triển khai nội dung về chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ.

Đồng chí Hoàng Thị Huế triển khai các nội dung về báo cáo biện pháp thi giáo viên giỏi các cấp.

 

Những nội dung trong buổi sinh hoạt chuyên môn là những kiến thức rất thiết thực đối với giáo viên trong quá trình giảng dạy. Các giáo viên cũng đã tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung theo học tập bồi dưỡng; tích cực chia sẻ, trao đổi, thảo luận tạo ra bầu không khí sôi nổi trong buổi sinh hoạt.          

Tham dự trực tiếp tại hội nghị, Ban giám hiệu nhà trường đã có những chỉ đạo sâu sắc, sát sao; đồng thời đặt ra nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chuyên môn trong năm học mới. 

 Hoạt động chuyên môn của trường Mầm non An Hà được Ban giám hiệu quan tâm, khởi động sớm đã góp phần giúp đội ngũ giáo viên yên tâm tập trung để dạy tốt, tích cực tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh, nhu cầu học tập của trẻ và yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay.

Tác giả: Hoàng Thị Mùi