Hội Nghị CBCC, VC Trường Mầm non An hà năm học 2020 - 2021

Hội Nghị CBCC, VC Trường Mầm non An hà năm học 2020 - 2021

Hội  nghị Cán bộ Công chức, viên chức trường Mầm non An Hà năm học 2020-2021 được tổ chức vào  14h00 phút  ngày  28  tháng 9 năm 2020

Hội nghị có mặt: 35 đ/c; Vắng mặt: 01; có lý do

Đại biểu

          - Đại Biểu thay mặt Đảng ủy, UBND xã An Hà:

          + Ông: Phan Văn Cửu  -  Phó Bí thư đảng ủy trưởng đoàn

                         Đại biểu quỹ tín dụng nhân dân An Hà tặng hoa chúc mừng hội nghị

- Đại biểu đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh:

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban ĐDCMHS

                           Bà: Nguyễn Thị Thanh Tâm - Hội trưởng HPHHS tặng hoa 

Đoàn chủ tịch:

     - Đ/c Hà Thị Hương Quyến:  Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

     - Đ/c Nguyễn Thị Học: Chủ tịch Công đoàn

     - Đ/c Hà Thị Hoàn: Giáo viên tiêu biểu

Đoàn thư ký :

- Đ/c Lê Thị Kim Chung

- Đ/c Hà Thúy Cải

I. Nội dung:

1. Đ/c Hà Thị Hương Quyến: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo:

- Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

- Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2019 -2020;

- Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC-VC năm học 2019 -2020 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị;

- Báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch đề ra tại Hội nghị CBCC-VC năm học 2020-2021;

Đ/c: Hà Thị Hương Quyến: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo

2. Đ/c Trần Thị Vân thay mặt cho Ban TTND lên đọc  Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học  2019-2020 và phương hướng năm học 2020-2021.

3. Bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022

   Bỏ phiếu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022

                     Ban thanh tra nhân nhiệm kỳ mới ra mắt hội nghị

4. Đ/c Nguyễn Thị Học: Chủ tịch Công đoàn  báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp, kiến nghị của ĐVCĐ - LĐ từ các tổ chuyên môn, tại hội nghị ở tổ.

- Tổng số có 3 ý kiến tham gia đóng góp vào “ Báo cáo thực Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức  năm học 2019-2020 , phương hướng chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ  năm học 2020-2021”.

Các ý kiến đã đóng góp vào trọng tâm nhiệm vụ năm học với các nội dung :

- Ý kiến 1: Đ.c Đặng Thanh Mai Cơ sở vật chất

- Ý kiến 2: Đ.c Lưu Mai Hạnh - Chuyên môn

- Ý kiến 3: Đ.c Đồng Thị Chúc - Phong trào thi đua

4. Phát biểu của Đại biểu đại diện  cấp trên :

- Đại biểu lãnh đạo địa phương: Ông Phan Văn Cửu - Phó bí thư đảng ủy Phát biểu về nội dụng: Động viên, ghi nhận thành tích nhà trường đã đạt được năm học 2019-2020, đưa ra các nhiệm vụ cho năm học 2020-2021

5. Đ/c Nguyễn Bích Ngọc báo cáo thu chi tài chính năm học 2019-2020;

6 . Đ/c Hà Thị Hoàn  thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua nội quy, qui chế của cơ quan ,quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020-2021.

7. Đ/c Nguyễn Thị Học: Chủ tịch Công đoàn lên thông qua quyết định cá nhân có thành tích trong năm học 2019-2020.

                 Khen thưởng Đ/c: Đặng Thanh Mai,  Hà Thúy Cải - Chiến sĩ thi đua cơ sở 

 

8. Đ/c Hà Thị Hương Quyến lên phát động thi đua

9 . Đ/c Lê Thị kim Chung thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo “ Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm học 2020 –2021

- Thay mặt đoàn chủ tịch, đ/c Hà Thị Hương Quyến chỉ đạo biểu quyết các chỉ tiêu thi đua.

          10. HT và CTCĐ lên ký cam kết giao  ước thi đua năm học 2020-2021

Phần IV:

11. Đ/c: Hà Thị Hương Quyến tổng kết hội nghị

Hội nghị kết thúc vào 17h 05 phút, ngày 28/9/2020. Thành công tốt đẹp