HỘI THẢO TRỰC TUYẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC

        Thực hiện công văn của Phòng GD&ĐT ngày 17 tháng 12 năm 2020 về việc  triệu tập các đại biểu tham dự Hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục,

Hôm nay, ngày 23 tháng 12 năm 2020, trường Mầm non thị trấn Kép đã nghiêm túc thực hiện tham dự hội thảo.

Thành phần tham dự:

1. Đ/c Hà Thị Hương Quyến – Hiệu trưởng nhà trường 

2. Cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và các giáo viên cốt cán tham dự hội thảo tại văn phòng nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh tham dự hội thảo trực tuyến của CBGVNV nhà trường:

 

                                                                          Tham luận chuyển đổi số trong giáo dục