HỌP BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH - Năm học 2020 - 2021 Trường Mầm Non An Hà

HỌP BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH - Năm học 2020 - 2021 Trường Mầm Non An Hà

I. Bầu ban đại diện của trường:

+ Bà : Nguyễn Thị Thanh Tâm - Hội Trưởng

+ Cao Thị Nhung - Hội phó

+ Nguyễn THị Học: Thư ký

II. Nội dung

1. thống nhất quy tắc ứng cử trong nhà trường

2. Thống báo thu chi và các hoạt động của năm 2010 - 2020 - phương hướng nhiệm vụ 2021 

3. Bàn và thống nhất các khoản thu năm học 2020 - 2021

4. Hội nghị thảo luận

- Đề nghị nhà trường tham mưu xây thêm phòng học không con em tại thôn phố bằng nguộn và thôn đồi giang năm trước học khu lẻ năm nay lại tiếp tục tại hội trường thôn

- Sửa nhà vệ sinh, quạt, căng bạt đỡ nắng cho các cháu tại lớp khu lẻ

- Cho phụ huynh vào kiểm tra chế biến và việc giao nhận thực phẩm

- Đảm bảo an toàn đón trả trẻ tận tay phụ huynh

- Khu tiểu cảnh cần cho ít nước không sợ nguy hiểm.

Đ/c Hà tHị Hương Quyến giải đáp các ý kiến 

Nhất trí 100%. Một số hình ảnh họp ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh