CÔNG TÁC VỆ SINH CHUẨN BỊ CHO TRẺ QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG TRƯỜNG MẦM NON AN HÀ

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID TRƯỜNG MẦM NON AN HÀ SAU NGHỈ DỊCH 

Thực hiên công văn số 158/ SGDĐT - VP Vv học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ phòng chống dịch covid ngày 19/02/2021

Hiện nay dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thông báo cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu đi học trở lại từ thứ Hai, ngày 22/02/2021. Riêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Lục Nam chuẩn bị các điều kiện để học sinh đi học từ thứ Hai, ngày 01/3/2021. Các nhà trường chủ động bố trí kế hoạch dạy học đảm bảo nội dung, chương trình theo biên chế thời gian năm học 2020-2021. Đối với những học sinh nghỉ học do phải cách ly y tế, các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh để bảo đảm chương trình. 

2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: Vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành năm học 2020-2021 và năm 2021. Thường xuyên cập nhật tình hình, tuân thủ nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ngành Giáo dục và ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là Quyết định số 3888/QĐBYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”, Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2020 của Bộ GD&ĐT Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, Công văn số 146/SGDĐT-GDMN ngày 17/02/2021 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học. 

3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về an toàn phòng, dịch; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh chuẩn bị các điều kiện để học sinh đi học trở lại an toàn. Tiếp tục duy trì chế độ báo cáo hàng ngày với cơ quan y tế địa phương và Sở GD&ĐT qua Phòng Giáo dục Mầm non trước 15h00 hàng ngày (đồng chí Nguyễn 2 Thị Hồng Dung, số điện thoại di động: 0913.301.025, địa chỉ Email: phongmn@bacgiang.edu.vn) để tổng hợp báo cáo Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh; trường hợp đột xuất phải báo cáo trực tiếp Lãnh đạo Sở GD&ĐT để kịp thời xem xét giải quyết. Công văn này thay thế Công văn số 143/SGDĐT-VP ngày 15/02/2021 của Sở GD&ĐT. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện; Sở GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện những nội dung trên tại các đơn vị./.

Để có môi trường an toàn cho trẻ đi học trở lại ban chỉ đạo trường mầm non An Hà đã yêu cầu tất cả CBGV NV vệ sinh đồ dùng đồ chơi, đồ dùng cá nhân của trẻ, vệ sinh trường lớp sạch sẽ bằng nước sát khuẩn, nhúng đồ dùng nước sôi, phơi đồ dùng cũng như chăn chiếu khô. Chuẩn bị nước sát khuẩn, vệ sinh bồn rửa tay...

Sau đây là 1 số hình ảnh CBGV làm công tác vệ sinh: