Tổng kết học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

Do tình hình dịch bệnh covid. Trường Mầm non An Hà thực hiện công văn số 70 của Phòng giáo dục  & ĐT Lạng Giang tham gia buổi tổng kết học kỳ 1

Hình thức trực tuyến

Lãnh đạo phòng: Đ/c Đặng Thiều Quang- Phó trưởng phòng, Đ/c Vũ Hồng Vinh Phó trưởng phòng, cùng với chuyên viên phòng

Thành phần tham gia: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, bí thư thanh niên...

1. Đ/c Đặng Thiều Quang - Phó trưởng phòng

* Đánh giá hoạt động học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

* Phương hương nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

2. Đ/c Vũ Hồng Vinh - phó trưởng phòng 

-  Duy  trì thảo luận

3. Đ/c Đặng Thiều Quang - Phó trưởng phòng

Tổng hợp trả lời ý kiến thảo luận

Một số hình ảnh buổi sơ kết học kỳ 1